ضمن عرض سلام و خیر مقدم

پیش از آنکه به پر کردن این فرم مشغول شوید!
از علاقه‌مندی شما در پیوستن به این مجموعه سپاسگزاریم. پر کردن پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، می‌تواند اولین قدم در آغاز یک مرحله جدید در زندگی شما باشد،
بنابراین:
• پس از بررسی این پرسش‌نامه، در صورت وجود تطابق مابین شرایط طرفین، با شما در مورد انجام مصاحبه های بعدی تماس گرفته خواهد شد. حداکثر زمان برای این تماس دو هفته می باشد.
• رعایت صداقت، به عنوان اصل ماندگار این مجموعه می‌باشد. بنابراین، اغراق در بیان توانمندی‌های شما، راه ادامه همکاری را سلب می‌نماید.
• خصوصیات رفتاری متناسب، توانمندی‌ها و هوش و پشتکار لازمه همکاری دوجانبه می‌باشد و نحوه پوشش غیر متعارف در هنگام مصاحبه، تاثیر مثبتی در نتیجه آن نخواهد داشت.
• نحوه پر کردن این فرم، تسلط و تمرکز شما را نمایش می‌دهد، بنابراین در پر‌کردن این فرم و درج اطلاعات مناسب دقت لازم را به عمل آورید.