دعوت به همکاری از متقاضیان واجد شرایط

این شرکت در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری نماید . جهت اطلاع از شرایط و ضوابط همکاری لطفا از طریق فرم گزینش اقدام فرمایید .